Het UMC Groningen heeft een vacature voor een Klinisch Fysisch Medewerker. Lees onderstaand de vacature of ga direct naar de vacaturepagina.

 

Klinisch-Fysisch Medewerker
Afdeling Radiotherapie, Universitair Medisch Centrum Groningen

Met onze afdeling willen we steeds de hoogste kwaliteit oncologische zorg leveren. De modernste technieken inclusief protonentherapie zetten we daarvoor in en ontwikkelen we verder. Wil je de kans grijpen om in ons team je bijdrage aan deze behandelkwaliteit te leveren, reageer dan snel op onze vacature.

Functiebeschrijving
– Je bent direct betrokken bij de patiënt-individuele behandelingen door kwaliteitscontrole van de behandelplannen met controleberekeningen en metingen.
– Je draagt als teamlid bij aan kwaliteitsborging van bestralingsapparatuur voor zowel fotonen als protonen.
– Je voert metingen en berekeningen uit en beheert fysische data voor systemen voor patiëntbehandeling en innovatie.
– Je levert een aandeel aan installatie, acceptatie en ingebruikname en beheer van medische apparatuur en software.
– Je draagt bij aan verbetering van bestralingstechnieken en procedures.
– Je voert werkzaamheden uit voor stralingshygiëne en dosimetrie.

Organisatie
Het Universitair Medisch Centrum Groningen is een van de grootste universitaire ziekenhuizen en de eerste in Nederland met een geïntegreerde radiotherapieafdeling voor behandeling met fotonen en protonen. De afdeling Radiotherapie van het UMCG behandelt per jaar circa 4.500 nieuwe patiënten, deels ook in een satelliet bij Treant ziekenhuislocatie Scheper in Emmen. We willen onze patiënten voortdurend de beste kwaliteit van behandeling leveren, op alle fronten. Hiervoor staat de modernste apparatuur ter beschikking zoals twee protonen gantries met pencil beam scanning, acht lineaire versnellers, drie CT’s, HDR brachytherapie en bestralingsplanningsystemen. De vervanging van een versneller en de aanschaf van een MR Linac zijn in voorbereiding.
De sectie Klinische Fysica en Instrumentatie binnen de afdeling Radiotherapie telt ruim 60 personen, inclusief 10 klinisch-fysisch medewerkers. In de sectie werken verder internationaal georiënteerde klinisch fysici radiotherapie, klinisch-fysici-in-opleiding, ICT-ers en versnellertechnici.
De sectie draagt zorg voor het optimaal en veilig laten functioneren van apparatuur en infrastructuur en is betrokken bij innovatie van radiotherapie technologie en behandeltechnieken. Belangrijke ontwikkelingen betreffen adaptieve protonentherapie met fotonen en protonen, efficiënte kwaliteitscontrole en dosimetrie.
Om een voorziene vacature in te vullen zoeken we een klinisch-fysisch medewerker met sterke motivatie om aan de behandelkwaliteit van zowel protonen- als fotonentherapie een bijdrage te leveren.

Wat vragen wij?
– Tenminste een BSc/ HBO-opleiding in de natuurkunde of vergelijkbaar, bijv. elektrotechniek
– Goede experimentele vaardigheden
– Diploma Coördinerend Deskundige of Toezichthouder Stralingsbescherming (voorheen niveau 3 of 4) of de bereidheid de opleiding daartoe te volgen
– Communicatieve teamspeler, grondig in documentatie, service-gericht
– In staat vlot en helder te communiceren en te rapporteren, zowel in het Nederlands als in het Engels
– Flexibel inzetbaar qua werktijden. Een deel van de werkzaamheden, met name voor protonentherapie, zal buiten kantooruren plaatsvinden.
– Bij voorkeur in bezit van rijbewijs B voor werkzaamheden in Emmen

Wat bieden wij?
Je salaris is afhankelijk van opleiding en ervaring en er zijn afhankelijk van je opleiding en functioneren diverse doorgroeimogelijkheden in andere functies zijn. Daarnaast biedt het UMCG 8% vakantietoeslag en 8,3% eindejaarsuitkering. Het betreft in eerste instantie een functie voor 1 jaar, met bij goed functioneren uitzicht op een vast dienstverband. Het betreft een aanstelling voor 36 uur per week (fulltime), 90% aanstelling is bespreekbaar. De arbeidsvoorwaarden zijn conform de CAO Universitair Medische Centra (CAO-UMC).

Meer informatie
Neem voor meer informatie contact op met:
– mevr. dr. ir. Charlotte Brouwer (teamleider Klinische Fysica en Instrumentatie), telefoon (050) 361 3674 (secretariaat), c.l.brouwer@umcg.nl
– dhr. ir. Jeffrey Free (teamleider Klinische Fysica en Instrumentatie), telefoon (050) 361 3674 (secretariaat), j.free@umcg.nl
Extra informatie kan worden verkregen via de links www.radiotherapiegroningen.nl en www.nvkfm.nl

Solliciteren
Solliciteren kan tot en met 12 maart 2023 per e-mail bij bovenstaande teamleiders.

nvkfmadmin

Test informatie