Het toenemende gebruik van complexe, technisch geavanceerde medische apparatuur in de kliniek, heeft geleid tot een behoefte aan directe en indirecte ondersteuning door personeel dat inzicht heeft in de fysisch-technische processen die samenhangen met deze apparatuur. Deze ondersteuning valt binnen het takendomein van de Klinische Fysica. De functie van Klinisch Fysisch Medewerker is ontstaan doordat veel werkzaamheden binnen de klinische fysica en vraagstellingen vanuit de kliniek, technische kennis en vaardigheden vereisen, die aansluiten bij het opleidingsniveau van een hbo-fysicus.

Zowel binnen de eigen beroepsgroep als daarbuiten is behoefte ontstaan aan een duidelijke omschrijving en profilering van de functie KFM om zodoende een herkenbare plaats binnen de klinische fysica in te kunnen nemen. In opdracht van de NVKFM is door de werkgroep Beroepsprofilering en Opleiding in 2007 het beroepsprofiel opgesteld.

 Beroepsprofiel