De NVKFM maakt deel uit van de Koepel Medische Technologie. Dit is een overlegplatform voor verenigingen wiens leden zich bezighouden met veilig en efficiënt gebruik van medische technologie in zorginstellingen. Elk van de verenigingen erkent dat de effectiviteit van veilige en efficiënte toepassing van medische technologie groter is naarmate wordt samengewerkt met anderen, ieder vanuit zijn eigen specifieke deskundigheid en ervaring.

De Koepel Medische Technologie is een schakelpunt waarlangs actuele vraagstukken snel door een brede groep betrokken deskundigen kunnen worden onderzocht en beoordeeld. In driemaandelijkse vergaderingen kunnen zaken tot besluitvorming worden gebracht.

De Koepel Medische Technologie is hét aanspreekpunt voor medische technologie voor overheidsinstanties, brancheorganisaties en andere samenwerkingsverbanden. Daartoe werkt de Koepel aan verbetering van de externe zichtbaarheid en aan een formalisering van de samenwerking.

 
 
Contact

Heb jij een mogelijke ontwikkeling die besproken kan worden binnen de koepel? Neem contact op met secretaris@nvkfm.nl