De Nederlandse vereniging van Klinisch Fysisch Medewerkers is officieel opgericht in 1999 en staat sindsdien ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder nummer 34112810. De vereniging kent circa 110 leden. Leden zijn werkzaam in zorginstellingen in voornamelijk de radiotherapie, maar in mindere mate ook in de radiologie, de nucleaire geneeskunde en de algemene klinische fysica.

De vereniging stelt zich ten doel de kennis van de leden met betrekking tot het vakgebied klinische fysica te verbreden en te verdiepen, ervaringen uit te wisselen en de contacten tussen de leden te versterken. Tevens zet de vereniging zich in voor de belangenbehartiging van haar leden.

De vereniging wordt aangestuurd door het bestuur en kent een groot aantal leden die actief betrokken zijn in commissies en werkgroepen.

Jaarlijks terugkerende bijeenkomsten zijn de algemene ledenvergadering (ALV) en de bijscholing.

De ALV wordt belegd in het voorjaar en wordt zoveel mogelijk beurtelings gehouden in de Nederlandse radiotherapie afdelingen. ’s Ochtends wordt vergaderd en het middag gedeelte wordt verzorgd door het organiserende instituut en wordt doorgaans gevuld met sprekers uit het instituut. Meestal kan aan het eind van de middag een rondleiding over de afdeling gemaakt worden.

De bijscholing wordt georganiseerd in het najaar en wordt gehouden in het UMC Utrecht. Elk jaar wordt door de commissie een thema gekozen en worden er sprekers uit het werkveld uitgenodigd. Tijdens de bijscholing is het tevens mogelijk om stands van sponsors te bezoeken en met hun in gesprek te gaan.

De NVKFM kent twee lidmaatschappen:

Gewone leden

Gewone leden zijn mensen die in (deel)functie werkzaam zijn als klinisch fysisch medewerker. Gewone leden hebben alle rechten.

Buitengewone leden

Buitengewone leden zijn mensen die in functie werkzaam zijn in het vakgebied klinische fysica, of grote raakvakken met dit vakgebied heeft, maar die niet werkzaam is als klinisch fysisch medewerker. Buitengewone leden krijgen toegang tot de bijeenkomsten en het sociale netwerk, maar hebben geen stemrecht in de Algemene Ledenvergadering en worden niet aangemeld bij FBZ.

Kosten Lidmaatschap

                                                 
Gewoon lidmaatschap              €57,-

Buitengewoon lidmaatschap    €46,-

Lid worden

Wilt u zich aanmelden als lid bij de NVKFM? Wilt u uw lidmaatschap wijzigen of opzeggen? Vul dan een van onderstaande formulieren in en stuur deze naar het secretariaat van de NVKFM.

Aanmeldingsformulier
Mutatieformulier
Afmeldingsformulier

De vereniging beheert een nieuwsgroep om informatie- en vraagstukken naar haar leden te kunnen sturen. Leden kunnen zelf ook berichten naar de nieuwsgroep sturen. Andere leden kunnen daar weer op antwoorden, zodat er laagdrempelig gediscussieerd kan worden. Twee keer per jaar wordt een nieuwsbrief verspreid. Vol met verenigingsnieuws en ingezonden stukken van leden.

Ben je NVKFM lid, maar nog geen lid van de nieuwsgroep? Neem dan contact op via het contactformulier.

Het huidige bestuur bestaat uit de onderstaande personen:

Bestuur

Voorzitter: Thom Raaben (Medisch Spectrum Twente)
Secretaris: Marc Kuik (Noordwest Ziekenhuisgroep)
Penningmeester: Henry Noordmans (Holland PTC)
Algemeen lid: Sima Sajadi Shahrbabaki (UMC Utrecht)
Algemeen lid: Karel van Ingen (Amsterdam UMC)

Binnen de vereniging zijn op dit moment onderstaande commissies en leden actief. Wil je ook een actieve bijdrage leveren? Neem dan contact met ons op.

Commissie Bijscholing

Voorzitter: Andre Wopereis (UMC Utrecht)
Lid: Erik Roijen (MAASTRO Clinic)
Lid: Tamara van de Pol (Catharina Ziekenhuis)
Lid: Kees Landheer (Radiotherapiegroep)

Commissie Registratie

  Voorzitter: Joep Hermans (Maastro Clinic)
  Lid: Thomas Foppen (UMC Utrecht)
  Lid: Thijs Perik (Nederlands Kanker Instituut – Antoni van Leeuwenhoek)
  Lid:  Yvonne van Herten (Amsterdam UMC)
  Namens het bestuur: Sima Sajadi Shahrbabaki (UMC Utrecht)

Commissie Arbeidsvoorwaarden

 Voorzitter: Jan Weterings (Catharina Ziekenhuis)
  Namens het bestuur: Marc Kuik (Noordwest Ziekenhuis)

Commissie Communicatie en Website

  Thom Raaben (Medisch Spectrum Twente)
 
 Vacature

Onderstaande leden vertegenwoordigen de NVKFM bij externe partijen:

Koepel MT

  Thom Raaben (Medisch Spectrum Twente)
   Henry Noordmans (Holland PTC)

NCS

 Bestuur: Joep Hermans (MAASTRO Clinic)
 Platform: Marja Harbers (Medisch Spectrum Twente)

VVBZ

 Bestuur: Jan Weterings (Catharina Ziekenhuis)
 Marc Kuik (Noordwest Ziekenhuisgroep)