De Nederlandse Vereniging van Klinisch Fysisch Medewerkers is officieel opgericht in 1999 en telt circa 110 leden.

Als doelstelling heeft de vereniging de kennis van de leden met betrekking tot het vakgebied klinische fysica te verbreden en te verdiepen, belangen te behartigen, ervaringen uit te wisselen en de contacten tussen de leden te versterken.

De vereniging wordt aangestuurd door het bestuur en kent een groot aantal leden die actief betrokken zijn in commissies en werkgroepen.

Minimaal eenmaal per jaar belegt het bestuur een algemene ledenvergadering. Deze vergadering vindt normaal gesproken plaats in april of mei en wordt zoveel mogelijk beurtelings gehouden in de Nederlandse radiotherapie afdelingen.

Het ochtendgedeelte is voor het bestuur en de commissies om de stand van zaken binnen de vereniging te presenteren. Tevens wordt door het bestuur verantwoording afgelegd voor de jaarrekening van het voorgaande jaar en wordt de begroting voor het volgende jaar gepresenteerd.

Het middaggedeelte is voor het organiserende instituut en wordt gevuld met sprekers uit dit instituut. Meestal kan er nog een rondleiding gemaakt worden.

Overzicht belegde ALV:

1999 – 21 april – ARTI – Arnhem

2000 – 11 april – DDHK – Rotterdam

2001 – 24 april – AMC- Amsterdam

2002 – 23 april – CZE – Eindhoven

2003 – 7 april – LUMC – Leiden

2004 – 9 juni – Utrecht (1e lustrum)

2005 – 20 april – RIF – Leeuwarden

2006 – 22 juni – Westeinde – Den Haag

2007 – 9 mei – Verbeeten – Tilburg

2008 – 3 april – Maastro – Maastricht

2009 – 12 mei – Utrecht (2e lustrum)

2010 – 22 april – AvL – Amsterdam

2011 – 14 april – ZRTI – Vlissingen

2012 – 17 april – RISO – Deventer

2013 – 25 mei – MST – Enschede

2014 – 23 mei – Leiden (3e lustrum)

2015 – 27 mei – UMC Groningen – Groningen

2016 – 8 juni – Radboudumc – Nijmegen

2017 – 20 april – ISALA – Zwolle

2018- 17 mei – HollandPTC – Delft

2019- 17 mei – Erasmus MC – Rotterdam

De NVKFM kent twee lidmaatschappen:

Gewone leden

Gewone leden zijn mensen die in (deel)functie werkzaam zijn als klinisch fysisch medewerker. Gewone leden hebben alle rechten.

Buitengewone leden

Buitengewone leden zijn mensen die in functie werkzaam zijn in het vakgebied klinische fysica, of grote raakvakken met dit vakgebied heeft, maar die niet werkzaam is als klinisch fysisch medewerker. Buitengewone leden krijgen toegang tot de bijeenkomsten en het sociale netwerk, maar hebben geen stemrecht in de Algemene Ledenvergadering en worden niet aangemeld bij FBZ.

Kosten Lidmaatschap

                                                 
Gewoon lidmaatschap              €45,-

Buitengewoon lidmaatschap     €35,-

Lid worden

Wilt u zich aanmelden als lid bij de NVKFM? Wilt u uw lidmaatschap wijzigen of opzeggen? Vul dan een van onderstaande formulieren in en stuur deze naar het secretariaat van de NVKFM.

Aanmeldingsformulier
Mutatieformulier
Afmeldingsformulier

De vereniging beheert een nieuwsgroep om informatie en vraagstukken naar haar leden te kunnen sturen. Leden kunnen zelf ook berichten naar de groep sturen. Andere leden kunnen daar weer op antwoorden, zodat er laagdrempelig gediscussieerd kan worden. Twee keer per jaar wordt een nieuwsbrief verspreid. Vol met verenigingsnieuws en ingezonden stukken van leden.

Ben je NVKFM lid, maar nog geen lid van de nieuwsgroep? Neem dan contact op via het contactformulier.

Het huidige bestuur bestaat uit de onderstaande personen:

Bestuur

Voorzitter: Thom Raaben (Medisch Spectrum Twente)
Secretaris: Marc Kuik (Noordwest Ziekenhuisgroep)
Penningmeester: Michelle van Wieren (Instituut Verbeeten)
Algemeen lid: Henry Noordmans (Isala)
Algemeen lid: Sima Sajadi Shahrbabaki (Amsterdam UMC, locatie AMC)

Binnen de vereniging zijn op dit moment onderstaande commissies en leden actief. Heb je interesse om deel te nemen in een commissie? Neem dan contact op met het bestuur.

Commissie Bijscholing

Voorzitter: Yvonne van Herten (Amsterdam UMC, locatie AMC)
Lid: Erik Roijen (MAASTRO Clinic)
Lid: Theo van Soest (UMC Utrecht)
Lid: Guido Hilgers (Radiotherapiegroep, locatie Deventer)

Commissie Registratie KFM-RT

  Voorzitter: Marjan Dwarswaard (Holland PTC)
  Lid: Joep Hermans (Maastro Clinic)
  Lid: Thijs Perik (Nederlands Kanker Instituut – Antoni van Leeuwenhoek)
  Lid: Theo van Soest (UMC Utrecht)
  Namens het bestuur: Henry Noordmans (Isala)

Commissie Arbeidsvoorwaarden

 Voorzitter: Jan Weterings (Catharina Ziekenhuis Eindhoven)
  Namens het bestuur: Marc Kuik (Noordwest Ziekenhuis)

Commissie Communicatie en Website

Namens het bestuur:
  Sima Sajadi Shahrbabaki (Amsterdam UMC, locatie AMC)
 
Thom Raaben (Medisch Spectrum Twente)

Onderstaande leden vertegenwoordigen de NVKFM bij externe partijen:

Koepel MT

Namens het bestuur:
  Thom Raaben (Medisch Spectrum Twente)
  Marc Kuik (Noordwest Ziekenhuisgroep)

MT Integraal

 Redactioneel: Gerrit Harkema (Radiotherapeutisch Instituut Leeuwarden)

NCS

 Bestuur: Joep Hermans (MAASTRO Clinics)
 Platform: Marja Harbers (Medisch Spectrum Twente)

VVBZ

 Bestuur: Jan Weterings (Catharina Ziekenhuis Eindhoven)