Met de brede introductie van kwaliteitssystemen en accreditatieprogramma’s binnen de ziekenhuisorganisaties komt aantoonbare kwaliteit steeds meer op de voorgrond te staan (kwaliteitsnorm NIAZ). Veilige toepassing van steeds complexere medische technologie is hier een integraal onderdeel van en stelt hoge eisen aan opleiding en vakkennis van personeel dat hiervoor moet zorgdragen (convenant medische technologie, NVZ 2011). Inzet van personeel met aantoonbare kennis en vaardigheden is de beste waarborg voor kwaliteit en veiligheid.

De NVKFM heeft in 2016 voor het vakgebied radiotherapie een kwaliteitsregister gelanceerd. Met de registratie toont men aan zich actief bij te scholen, over voldoende kennis en ervaring te beschikken en bekwaam te zijn voor de beroepsuitoefening van een Klinisch Fysisch Medewerker Radiotherapie. De NVKFM streeft ernaar dat alle KFM-RT in 2021 geregistreerd zijn.

Inloggen

Het registratiesysteem is online te bereiken via onderstaande pagina. Het register wordt beheerd door de registratiecommissie.

www.kfmregistratie.nl

Accreditatie aanvragen

Wilt u accreditatie aanvragen voor uw bijscholing aan KFM's? Neem dan contact op met de voorzitter van de registratiecommissie, of neem contact met ons op via het contactformulier.

Bepalingen

De bepalingen met de betrekking tot certificering en registratie van een KFM-RT zijn hieronder te downloaden.

 ‘Bepalingen met de betrekking tot certificering en registratie van een KFM-RT’

Puntentabel